| Press

E-faktura till Jämtlandsvärme

Så här skickar du e-faktura till oss

Via PEPPOL

Jämtlandsvärmes PEPPOL-adress är 0007:5562201615

Om ni inte kan skicka via PEPPOL

VAN-partner: TIETOSE

Elektronisk adress till Jämtlandsvärme: 5562201615

Skickar du ett fåtal fakturor per år?

Kontakta din bank och se om de erbjuder fakturaportal. Här finns länkar till några banker som erbjuder detta.

Swedbank – fakturaportal Länk till annan webbplats.

Handelsbanken – fakturaservice Länk till annan webbplats.

Nordea – e-faktura Företag Länk till annan webbplats.

Fakturareferens

Vid all fakturering ska en referenskod om sex tecken i följd anges. Om inte beställaren uppgett denna kod så ska ni fråga efter den.

Kontakta oss

Kontakta oss

Jämtlandsvärme AB

Box 500

833 24 Strömsund

 

Besök

Enligt överenskommelse.

 

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: